مکتب

نسخه‌ی کامل: بیع
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

بیع

موضوع‌ها

  1. لزوم عینیت در ثمن (0 پاسخ‌ها:)
  2. تعریف بیع (1 پاسخ:)