مکتب

نسخه‌ی کامل: سوال در مورد سند روایت
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
سلام
وضعیت رجالی سهل بن سعد الساعدی چگونه است چون در کتب اربعه توثیقی از ایشان نشده است ممنون میشوم زود پاسخ دهید
سلام
مرحوم شیخ در رجال نام ایشان را در ضمن اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در ضمن اصحاب امیر المومنین علیه السلام ذکر کرده است.
در کتب اربعه ما روایتی ندارد اما مرحوم صدوق در امالی، خصال، ثواب الاعمال، معانی الاخبار از او نقل روایت کرده است که در تمامی آنها راوی از او ابوحازم سلمة به دینار الاعرج است و در تعدادی از آنها او نیز از پیامبر روایت کرده است و برخی دیگر نیز موقوف است.
بنابراین تا اینجا اثبات توثیق او ممکن نیست.
در منابع اهل سنت نیز او را از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شمرده‌اند و معتقدند در زمان رحلت پیامبر او پانزده سال داشته است. ظاهرا از معمرین بوده است و سن وفات او را سال‌های 88 یا 91 یا 96 هجری ذکر کرده اند.
مرحوم مامقانی او را از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام دانسته است.
با این حال باز هم دلیلی بر توثیق او تا اینجا اثبات نشده است.