اجاره املاک و اعمال صبی

جلسه ۱۱۹ جلسه ۱۲۰ جلسه ۱۱۹ 29 اردیبهشت 1395 بحث در مساله تصرف ولی یا وصی در منافع مولی علیهم بود. مرحوم سید سه فرض تصور کردند و گفتند تصرف ولی قبل از بلوغ یا نسبت به منافع یا املاک قبل از بلوغ است و یا نسبت به منافع یا املاک بعد از بلوغ است …

اجاره املاک و اعمال صبی ادامه مطلب »