شروط متعاقدین: عقل و اختیار

جلسه ۱۶ 13 آبان 1394 یکی از شروط صحت عقد اجاره بلکه همه عقود، عقل است. متعاقدین باید عاقل باشند. این مساله گاهی نسبت به عقد مجنون برای خودش تصور می‌شود که در این صورت شکی در شرطیت عقل نیست و از فرد مجنون، هیچ گونه عقدی نافذ نیست چون تصرفات مالی، مشروط به عقل …

شروط متعاقدین: عقل و اختیار ادامه مطلب »