تعریف اجاره

جلسه ۱ جلسه ۲ جلسه ۳ جلسه ۱ 15 شهریور 1394 مرحوم سید در تعریف اجاره دو بیان ذکر کرده‌اند. اجاره یعنی تملیک منفعت یا عمل به عوض تسلیط بر عین برای انتفاع به عوض اما به هر حال تعریف اول تملیک منفعت یا عمل است در مقابل بیع که تملیک عین است. این تعریف …

تعریف اجاره ادامه مطلب »