سفیه

عقد سفیه

جلسه ۶۱ جلسه ۶۲ جلسه ۶۱ 11 بهمن 1394 در محجوریت مفلس درست است که ما در اصول گفتیم اگر شهرتی در زمان ائمه معصومین علیهم السلام باشد و امام هم سکوت کرده باشند همان حکم صحیح است حتی اگر مدرک آنها اشتباه باشد اما ما کشف نمی‌کنیم که در زمان معصوم علیه السلام چنین …

عقد سفیه ادامه مطلب »

شروط متعاقدین: عدم سفه، عدم فلس

جلسه ۱۷ 16 آبان 1394 مرحوم سید سه شرط دیگر برای متعاقدین ذکر کرده‌اند. یکی عدم سفه و دیگری عدم فلس و سوم عدم رقیت. متعاقدین نباید سفیه باشند. در موارد تصرف سفیه در اموال خودش، شکی در اعتبار این شرط نیست. سفیه حق ندارد مال خودش را اجاره بدهد یا اجاره کند. آیه شریفه …

شروط متعاقدین: عدم سفه، عدم فلس ادامه مطلب »