ضمان

ضمان صاحب حمام

جلسه ۱۰۰ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۱۰۱ – ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۱۰۰ – ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ بحث در این بود که اگر کسی را برای کار اجیر کردند و علاوه بر آن اجاره، چیزی را هم نزد او به امانت گذاشتند (فرض سید این است که آن چیز ودیعه نزد اجیر بوده است) …

ضمان صاحب حمام ادامه مطلب »

ضمان نگهبان

جلسه ۹۶ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۷ – ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۸ – ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۹ – ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۶ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ مسألة يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف‌ أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلا مع منع …

ضمان نگهبان ادامه مطلب »

استفاده بیش از حد مجاز

جلسه ۹۱ – ۸ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۲ – ۹ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۳ – ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۴ – ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۵ – ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۹۱ – ۸ اسفند ۱۳۹۵ مساله‌ای که مرحوم سید مطرح کرده‌اند در مورد استفاده بیش از مقدار مشخص در اجاره است. مسألة إذا حمل …

استفاده بیش از حد مجاز ادامه مطلب »

مسائل ضمان

جلسه ۹۰ – ۷ اسفند ۱۳۹۵ بحث در مواردی بود که عبد مملوکی که اجاره داده شده است چیزی را تلف کند آیا مولای او ضامن است یا خود عبد ضامن است یا ضمان در کسب او است؟ مرحوم آقای بروجردی و آقای خویی و آقای گلپایگانی در موارد تلف تفصیل داده‌اند و گفته‌اند اگر …

مسائل ضمان ادامه مطلب »

ضمان عبد مملوک

جلسه ۸۸ – ۳ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۸۹ – ۴ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۸۸ – ۳ اسفند ۱۳۹۵ بحث در فرضی بود که عبد را برای کاری اجیر کنند و او چیزی را تلف کند. ضمان بر عهده کیست؟ مرحوم چهار احتمال ذکر کرده‌اند: مولای او ضامن است. و جنایت عبد سبب شغل ذمه او …

ضمان عبد مملوک ادامه مطلب »

ضمان خیاط

جلسه ۸۶ – ۱ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۸۷ – ۲ اسفند ۱۳۹۵ جلسه ۸۶ – ۱ اسفند ۱۳۹۵ مسألة إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكف‌ ضمن في وجه و مثله لو قال هل يكفي قميصا فقال نعم فقال اقطعه فلم يكفه و ربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في …

ضمان خیاط ادامه مطلب »

ضمان حمال

جلسه ۸۴ – ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۸۵ – ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۸۴ – ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ معروف در کلمات مراد از ولی را همان وارث دانسته‌اند و لذا متنی را که علمای بسیاری ذکر کرده‌اند که ولی به این علت در روایت ذکر شده است که بر فرض تلف، کسی که مطالبه می‌کند …

ضمان حمال ادامه مطلب »

ضمان پزشک

جلسه ۷۶ – ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۷۷ – ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۷۸ – ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۷۹ – ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۸۰ – ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۸۱ – ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۸۲ – ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۸۳ – ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ جلسه ۷۶ – ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ مرحوم …

ضمان پزشک ادامه مطلب »

ضمان عین در حین انجام کار

جلسه ۷۵ – ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ مرحوم سید متعرض مساله دیگری شده‌اند: مسألة إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن‌ و كذا الحجام إذا جنى في حجامته أو الختان في ختانه و كذا الكحال و البيطار و كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن …

ضمان عین در حین انجام کار ادامه مطلب »

تلف عین بعد از کار

جلسه ۷۴ – ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ بحث در تلف عین محل عمل، بعد از انجام عمل است. مثلا خیاط بعد از اینکه پارچه را دوخت، لباس را اتلاف کند یا حمال بعد از اینکه عین را حمل کرد و به مقصد رساند، متاع را اتلاف کند در اینجا ضامن چه چیزی است؟ آیا ضامن عین …

تلف عین بعد از کار ادامه مطلب »