شروط عوضین: معلوم بودن عوضین

جلسه ۱۸ جلسه ۱۹ جلسه ۲۰ جلسه ۲۱ جلسه ۲۲ جلسه ۲۳ جلسه ۲۴ جلسه ۲۵ جلسه ۲۶ جلسه ۱۸ 18 آبان 1394 بحث از شرط عدم فلس گذشت. و گفتیم شرط خلو از فلس این است که تصرفات مفلس در اموال خودش که تا حکم به حجر در ملکیت او بوده‌اند نافذ نیست اما …

شروط عوضین: معلوم بودن عوضین ادامه مطلب »