معیوب بودن مورد اجاره

جلسه ۱۲۳ جلسه ۱۲۴ جلسه ۱۲۵ جلسه ۱۲۳ 5 خرداد 1395 بحث در جایی بود که اگر مولا، عبد را اجاره دهد و بعد او را آزاد کند، اجاره صحیح است و باطل نمی‌شود و سوال شد که حال که اجاره صحیح است و منافع عبد همه از او سلب شده است، نفقه او بر …

معیوب بودن مورد اجاره ادامه مطلب »