استاد سید محمد جواد شبیری ۵ بهمن ۱۳۹۲ یک بحث کلی وجود دارد و آن اینکه آیا اینکه کسی در اصحاب امام کاظم علیه السلام به عنوان واقفی مطرح شده باشد معتبر هست یا نه؟ موارد زیادی هست که شیخ آنها را در ضمن اصحاب ایشان جزو واقفه شمرده است

ادامه مطلب

حضرت استاد قائینی ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ معروف در کلمات این است که سکونی ثقه است و دلیل آن را کلام شیخ در عده دانسته‌اند. و أما العداله المراعاه فی ترجیح أحد الخبرین على الآخر فهو: أن یکون الراوی معتقدا للحق، مستبصرا، ثقه فی دینه، متحرجا من الکذب، غیر متهم فیما

ادامه مطلب