جلسه ۶۶ – ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ بعد از این مرحوم آخوند وارد بررسی ادله حجیت خبر واحد می شوند. ایشان فرموده است به ادله اربعه بر حجیت خبر واحد استدلال شده است. قبل از ورود به بحث باید عرض کنم که آنچه مرحوم آخوند فرموده است نهایت مطلب نیست بلکه

ادامه مطلب