۱۰ اسفند ۱۳۹۴ شبهه‌ای که در تصویر استصحاب در شبهات حکمیه مطرح شد در تصویر استصحاب در احکام عقلی نیز مطرح شده است. آیا استصحاب در احکام عقلی تصویر دارد؟ مرحوم شیخ قائل به عدم تصویر هستند و مرحوم آخوند استصحاب را متصور می‌دانند با اینکه هر دو قائل به

ادامه مطلب

۸ اسفند ۱۳۹۴ بحث بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند این است که استصحاب هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه متصور است و در هر دو موضوع بحث است. همان طور که بحث از استصحاب در شبهات موضوعیه محل بحث است، اعتبار و عدم اعتبار

ادامه مطلب

دروس حضرت استاد قائینی در ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹ بررسی روایات بطن قرآن جلسه ۱ – ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ اشتمال قرآن بر بطن (در مقابل ظهر) از مباحث مهم است که ان شاء الله در مورد آن بحث خواهیم کرد. معنای اشتمال قرآن با بطن چیست؟ آیا بطن با ظهر

ادامه مطلب