۱۸ اسفند ۱۳۹۴ بعد از این مرحوم آخوند وارد ادله حجیت استصحاب شده‌اند و فرموده‌اند برای حجیت استصحاب به ادله اربعه استدلال شده است. و منظور از ادله اربعه بنای عقلاء، حکم عقل، اجماع و روایات است. دلیل اول: گفته شده است بنای عقلاء بر اعتبار استصحاب است. عقلاء بلکه

ادامه مطلب

جلسه ۹۶ – ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ بعد از این مرحوم آخوند وارد وجه بعدی می شوند. و آن استدلال به سیره عقلاء است. سیره همه عقلاء چه متدین و چه غیر متدین تا زمان ما بر عمل به خبر واحد است. اینکه ایشان می گوید تا زمان ما سیره بر

ادامه مطلب