۲ تیر ۱۳۹۸ بعد از این مرحوم آخوند جهاتی مرتبط با بحث ترجیح را متذکر شده‌اند: ایشان فرموده‌اند تخییر در متعارضین، تخییر در مساله اصولی است نه فقهی و سپس فرموده‌اند این تخییر استمراری است. ایشان فرموده‌اند آنچه مستفاد از ادله است تخییر در مساله اصولی است و تخییر در

ادامه مطلب