آیت الله العظمی شبیری زنجانی ۴ فروردین ۱۴۰۱ مطلبی می‌خواهم عرض کنم که مشهور در حوزه‌ها نیست اما به نظر ثابت است. تفسیر فخر رازی، همه‌اش مال فخر رازی نیست بلکه بعد از فوت فخر رازی شخص دیگری آن را ادامه داده است و بعد هم او فوت کرده است

ادامه مطلب