۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث استصحاب تعلیقی شده‌اند: قبل از ورود به بحث نکته‌ای را متذکر شویم که عنوان عصیر زبیبی به نظر غلط است. چون عصیر یعنی آنچه در اثر فشار از چیزی گرفته می‌شود و کشمش آبی ندارد تا با فشار دادن از

ادامه مطلب