چهارشنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۲ مرحوم آخوند فرموده‌اند بحث در مفهوم شرط این است که آیا قضیه شرطیه به وضع یا اطلاق بر «انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط» دلالت دارد یا نه؟ ایشان فرموده‌اند قائل به مفهوم باید چندین چیز را اثبات کند تا بتواند وجود مفهوم را اثبات کند: اول

ادامه مطلب

جلسه ۶۶ – ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ بعد از این مرحوم آخوند وارد بررسی ادله حجیت خبر واحد می شوند. ایشان فرموده است به ادله اربعه بر حجیت خبر واحد استدلال شده است. قبل از ورود به بحث باید عرض کنم که آنچه مرحوم آخوند فرموده است نهایت مطلب نیست بلکه

ادامه مطلب