۱۰ مهر ۱۳۹۸ بحث چهارشنبه‌ها در مسائل مستحدثه پزشکی است که ما بر اساس مسائل مذکور در استفتائات مرحوم آیت الله تبریزی مطرح می‌کنیم. آیا طبابت مسوغ لمس و نظر است؟ حرمت نظر و لمس زن و مرد نامحرم ابتدا باید قاعده‌ اولیه در مساله را مشخص کرد. مقتضای قاعده

ادامه مطلب