جلسه ۱۲۷ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ مسأله إذا أفلس المستأجر بالأجره کان للموجر الخیار بین الفسخ و استرداد العین و بین الضرب مع الغرماء‌ نظیر ما أفلس المشتری بالثمن حیث إن للبائع الخیار إذا وجد عین ماله‌ بحث در مفلس است که عین را اجاره کرده است و متمکن از اداء

ادامه مطلب

جلسه ۱۷ ۱۶ آبان ۱۳۹۴ مرحوم سید سه شرط دیگر برای متعاقدین ذکر کرده‌اند. یکی عدم سفه و دیگری عدم فلس و سوم عدم رقیت. متعاقدین نباید سفیه باشند. در موارد تصرف سفیه در اموال خودش، شکی در اعتبار این شرط نیست. سفیه حق ندارد مال خودش را اجاره بدهد

ادامه مطلب