۲۳ دی ۱۳۹۲ بررسی سند روایت یکی از نصوصی که برای اثبات اصل برائت به آن تمسک شده است حدیث حل است. متنی که در کلام مرحوم آخوند آمده است این است: و منها (قوله علیه السلام: کل شی‏ء لک حلال حتى تعرف أنه حرام بعینه) در روایات متعددی این

ادامه مطلب