ورشکسته

ورشکسته شدن مستاجر

جلسه ۱۲۷ 11 خرداد 1395 مسألة إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للموجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين و بين الضرب مع الغرماء‌ نظير ما أفلس المشتري بالثمن حيث إن للبائع الخيار إذا وجد عين ماله‌ بحث در مفلس است که عین را اجاره کرده است و متمکن از اداء دیون نیست و از جمله …

ورشکسته شدن مستاجر ادامه مطلب »

عقد مفلس (ورشکسته)

جلسه ۵۷ جلسه ۵۸ جلسه ۵۹ جلسه ۶۰ جلسه ۵۷ پنجم بهمن 1394 مرحوم سید فرمودند مفلس نمی‌تواند اموالش را اجاره بدهد و معاملات او در اموالش باطل است اما می‌تواند خودش را اجاره بدهد و مفلس نسبت به اعمال خودش محجور نیست. گفته‌اند چون دلیلی بر محجوریت مفلس نسبت به اعمالش نداریم و آنچه …

عقد مفلس (ورشکسته) ادامه مطلب »

شروط متعاقدین: عدم سفه، عدم فلس

جلسه ۱۷ 16 آبان 1394 مرحوم سید سه شرط دیگر برای متعاقدین ذکر کرده‌اند. یکی عدم سفه و دیگری عدم فلس و سوم عدم رقیت. متعاقدین نباید سفیه باشند. در موارد تصرف سفیه در اموال خودش، شکی در اعتبار این شرط نیست. سفیه حق ندارد مال خودش را اجاره بدهد یا اجاره کند. آیه شریفه …

شروط متعاقدین: عدم سفه، عدم فلس ادامه مطلب »