۲۵ آذر ۱۳۹۷ مرحوم آخوند بعد از این وارد صورت سوم تعارض دو استصحاب شده‌اند و آن جایی است که بین دو اصل رابطه سببی و مسببی وجود نداشته باشد اما به کذب یکی از آنها علم داشته باشیم، مثلا دو لباس هستند که هر دو نجس بوده‌اند و بعد

ادامه مطلب

دوشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۷ بحث بعدی لحاظ نسبت بین دو استصحاب است که بحث مهم و دارای ثمره‌ است. مرحوم آخوند فرموده‌اند تعارض بین دو استصحاب به سه صورت قابل تصویر است: اول) تعارض به معنای عدم امکان جمع در مقام امتثال باشد و گرنه این طور نیست که به

ادامه مطلب