۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ گفتیم برخی از ملازمات اهدای جنین وجود دارند که حرام هستند و به برخی آنها اشاره کردیم. یکی دیگر از این ملازمات، استمناء است. چهار حالت مختلف برای استمناء قابل تصویر است: اول: اخراج منی بدون تحریک جنسی و برانگیختگی شهوت که از نظر اطباء ممکن است

ادامه مطلب

۲۴ شهریور ۱۴۰۰ مساله اهدای جنین، در کشور سال‌های متمادی است که به صورت قانون درآمده است و با رعایت شروطی مجاز شمرده شده است و در حال اجرا است. هم اصل مساله و هم پیامد‌های آن باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در این بحث باید در موارد

ادامه مطلب