۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ گفتیم برخی از ملازمات اهدای جنین وجود دارند که حرام هستند و به برخی آنها اشاره کردیم. یکی دیگر از این ملازمات، استمناء است. چهار حالت مختلف برای استمناء قابل تصویر است: اول: اخراج منی بدون تحریک جنسی و برانگیختگی شهوت که از نظر اطباء ممکن است

ادامه مطلب